Sociaal-medische beoordeling WIA

 

*2015

*2014

Toegekende aanvragen

32.500

32.100

WGA deels arbeidsongeschikt

8.500

8.600

WGA volledig arbeidsongeschikt

15.700

15.700

IVA

8.300

7.800

   

Afgewezen aanvragen

17.500

23.800

   

Totaal

50.000

55.900

  • *Aantallen zijn exclusief afgehandelde aanvragen die niet tot een beschikking hebben geleid.

In 2015 ontvingen we 55.600 nieuwe WIA-aanvragen (2014: 59.900). We handelden 50.000 WIA-aanvragen af (een deel van de ingediende aanvragen werd ingetrokken) en gaven 87% van de WIA-beschikkingen op tijd af (binnen 8 weken na de aanvraag). De tabel laat zien hoeveel aanvragen zijn toegekend en met welk resultaat.