Uitkeringen

 

2015

2014

%

WW

   

Nieuwe uitkeringen

583.700 

605.200

-4%

Beëindigde uitkeringen

578.700 

602.000

-4%

Lopende uitkeringen

445.900 

440.800

1%

    

WIA

   

Nieuwe uitkeringen

35.800

36.900

-3%

Beëindigde uitkeringen

16.100

14.100

14%

Lopende uitkeringen

229.600

209.600

10%

    

WAO

   

Nieuwe uitkeringen

900

1.000

-10%

Beëindigde uitkeringen

28.800

31.200

-8%

Lopende uitkeringen

315.100

343.000

-8%

    

WAZ

   

Nieuwe uitkeringen

82

101

-19%

Beëindigde uitkeringen

2.100

2.500

-15%

Lopende uitkeringen

15.100

17.200

-12%

    

Wajong

   

Nieuwe uitkeringen

4.500

17.400

-74%

Beëindigde uitkeringen

6.400

5.700

14%

Lopende uitkeringen

248.800

250.600

-1%

    

Ziektewet*

   

Nieuwe uitkeringen

204.200 

202.500

1%

Beëindigde uitkeringen

277.500 

269.900

3%

Lopende uitkeringen (gemiddeld)

88.000 

91.800

-4%

    

Wazo (excl. ZEZ)

   

Nieuwe uitkeringen

128.500

131.300

-2%

Beëindigde uitkeringen

139.600

143.200

-3%

Lopende uitkeringen (gemiddeld)

42.400

43.600

-2%

  • *Exclusief ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid.

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Bijna 1,4 miljoen mensen ontvingen in 2015 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont de volumeontwikkelingen van de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

UWV betaalde in 2015 een bedrag van bijna € 20,9 miljard aan uitkeringen.