Uitstroom uit de Ziektewet

Vangnetcategorie

2015

*2014

Zwangerschap

73.500

76.200

Uitzendkrachten

26.100

24.200

Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

8.400

7.300

Ontslag (einde dienstverband)

36.800

38.900

Zieke werklozen

88.200

82.500

Vrijwillig verzekerden

5.400

5.200

Overig

39.100

35.400

   

Totaal

277.500

269.700

  • *In 2014 is UWV begonnen met een andere administratieve indeling van vangnetgroepen. In verband met technische onvolkomenheden begin 2014 was het noodzakelijk om de cijfers over de eerste 8 maanden van 2014 met terugwerkende kracht te corrigeren.

Het aantal beëindigde Ziektewet-uitkeringen nam in 2015 met 3% toe tot 277.500. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.