Ontwikkeling toekenningen Ziektewet

 

Uitzendkrachten

Werklozen

Overigen

2003

129.400

65.200

136.200

2004

118.700

76.800

125.500

2005

162.200

72.800

121.900

2006

174.900

67.700

147.700

2007

183.900

32.800

124.000

2008

170.100

20.600

136.500

2009

122.300

22.000

148.900

2010

96.300

28.600

156.300

2011

87.400

28.400

157.600

2012

72.800

29.800

157.800

2013

23.600

32.200

154.800

2014

17.000

39.200

146.300

2015

18.600

39.400

146.200

In 2015 zijn nog geen 1% meer Ziektewet-uitkeringen toegekend dan in 2014: 204.200 tegenover 202.500. Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen en zieke uitzendkrachten. Zij hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re-integratie verantwoordelijk is. UWV begeleidt deze mensen op sociaal-medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers.

De meeste Ziektewet-uitkeringen werden toegekend aan zwangere vrouwen die voor of tijdens hun zwangerschapsverlof ziek werden (34%) en aan zieke WW’ers (19%). Het aantal uitzendkrachten dat een Ziektewet-uitkering krijgt, daalt de laatste jaren fors. Dit komt doordat enkele grote uitzendconcerns in 2013 overstapten naar het eigenrisicodragerschap.