Ontwikkeling WW

 

Instroom

Uitstroom

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2003

418.700

343.000

280.300

2004

426.200

383.600

321.700

2005

376.400

392.100

306.700

2006

311.100

369.800

249.200

2007

253.000

311.200

192.000

2008

242.100

262.800

170.800

2009

427.600

328.600

269.900

2010

414.600

420.800

263.700

2011

414.000

407.900

269.900

2012

502.500

432.200

340.200

2013

613.200

515.700

437.700

2014

605.200

602.000

440.800

2015

583.700

578.700

445.900

Ondanks een voorzichtig economisch herstel is het aantal WW-uitkeringen in 2015 met 1% gestegen, van 440.800 per eind 2014 tot 445.900 per eind 2015. Dit heeft te maken met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Als gevolg van deze wet is er sinds juli 2015 sprake van een nieuwe manier van inkomstenverrekening. Uitkeringen worden sindsdien pas formeel beëindigd wanneer vaststaat dat er 2 maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten, en lopen dus administratief langer door. Daarnaast behouden mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW.

We namen iets minder beslissingen (4%) over het recht op een WW-uitkering dan in 2014: 662.000 tegenover 691.500. We kenden 583.700 nieuwe WW-uitkeringen toe, iets minder (4%) dan in 2014 (605.200). Het aantal lopende uitkeringen nam toe in alle leeftijdsgroepen, behalve in de groepen van 35 tot en met 44 en van 45 tot en met 54 jaar. Het aantal lopende uitkeringen was het hoogst in de leeftijdsgroep van 45 tot en met 54 jaar (127.000) en in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder (141.000, inclusief 2.700 65-jarigen).

Het aantal beëindigde uitkeringen was met 578.700 iets lager (4%) dan in 2014 (602.000). Het aantal beëindigde uitkeringen was het grootst in de leeftijdsgroep van 25 tot en met 34 jaar (161.600). De relatief grootste stijging van de uitstroom deed zich voor bij de groep van 65 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd (83%), gevolgd door de groep van 55 tot en met 64 jaar (14%) en de groep van 45 tot en met 54 jaar (4%). In de andere leeftijdscategorieën daalde het aantal beëindigde uitkeringen, het sterkst in de categorie 15 tot en met 24 jaar (19%).