Welkom

op de verantwoordingssite van UWV

Bekijk onze focus in 2016

2015 in kerncijfers

uitkeringsgerechtigden Ga naar grafiek
mensen met een arbeidsbeperking naar werk begeleid Ga naar grafiek
van de WW-uitkeringen binnen 4 weken na ingang recht betaald Ga naar grafiek
van de uitkeringen rechtmatig verstrekt Ga naar grafiek
WW’ers vonden werk Ga naar grafiek
tevredenheidscijfer uitkeringsgerechtigden Ga naar grafiek

2015 in hoofdlijnen

 • Aan het werk

  2015 liet een voorzichtig economisch herstel zien. We kenden in 2015 583.700 WW-aanvragen toe, 4% minder dan een jaar daarvoor. Gelukkig vonden in 2015, mede dankzij onze dienstverlening, 256.900 mensen met een WW-uitkering weer werk. Onder hen waren 58.500 50-plussers, die intensieve dienstverlening kregen.

  Lees hier meer over hoeveel mensen UWV aan werk hielp
 • Online én face to face

  We streven ernaar om, binnen onze financiële en wettelijke mogelijkheden, iedereen de dienstverlening te verlenen die voor hem of haar het meest passend is. We kijken daarbij steeds naar het meest efficiënte kanaal: website, telefoon, e-mail, chat, social media of face to face. De mogelijkheden voor persoonlijke dienstverlening willen we de komende jaren graag uitbreiden.

  Lees hier meer over de persoonlijke dienstverlening van UWV
 • Tijdig en zorgvuldig

  In 2015 kregen circa 1,4 miljoen mensen een uitkering van UWV. In vrijwel alle gevallen ontvingen zij de eerste betaling binnen de gestelde termijn. Voor de WW, Ziektewet en WIA is dat 4 weken, voor de Wajong 18 weken.

  Lees hier meer over de uitkeringsverstrekking van UWV
 • Beoordelen

  Onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen (her)beoordeelden in 2015 voor 114.800 mensen het recht op en de hoogte van de uitkering. Ook deden zij 36.700 eerstejaars Ziektewet-beoordelingen en 4.300 beoordelingen arbeidsvermogen voor nieuwe jonggehandicapten.

  Lees hier meer over de sociaal-medische beoordelingen van UWV
 • Werken met een arbeidsbeperking

  Mensen met een arbeidsbeperking bieden we waar mogelijk intensieve, persoonlijke dienstverlening. We steken daarbij veel energie in het creëren van meer werkplekken voor Wajongers bij reguliere werkgevers. We maken voor bedrijven inzichtelijk welke Wajongers in hun regio beschikbaar zijn voor werk en wat zij wel en niet kunnen. In 2015 gingen 13.300 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk, onder wie 8.400 Wajongers.

  Lees hier meer over hoe UWV Wajongers aan het werk helpt
 • Minder boetes

  In 2015 constateerden we 43.300 overtredingen van de inlichtingenplicht en 136.400 van de inspanningsplicht. Sinds de invoering per 1 juli 2015 van inkomstenverrekening in de WW leggen we minder boetes op aan klanten, omdat we meer gebruikmaken van gegevens die vanuit de polisadministratie al bij ons bekend zijn. Op deze manier maken we het voor burgers met een WW-uitkering makkelijker om zich aan de regels te houden.

  Lees hier meer over het handhavingsbeleid van UWV
Kies verhaal